สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ นำอาหารกลางวันพระราชทาน
ไปเลี้ยงเด็กในความอุปการะฯ จำนวน 339 คน ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
และบุคลากร 70 คน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำอาหารพระราชทาน แก่เด็กในสถานสงเคราะห์ฯ
เพื่อให้ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ โอกาสนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการนำเด็กร้องเพลง และทำกิจกรรมต่าง ๆ
สร้างความสนุกสนานและปลาบปลื้มใจแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ
ได้ร่วมกันทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าและเก็บเศษขยะ บริเวณโดยรอบเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 

หน้าถัดไป-----กลับไปก่อนหน้า