ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว