กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝัง ให้เด็กในอุปการะ
เป็นคนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและศีลธรรมประจำใจ
โดยได้รับการหล่อหลอมให้มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม
จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆในวันเทศกาลสำคัญๆของไทยและงานบุญต่างๆ
เป็นการเน้นเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
และได้เชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใกล้เคียง เพื่อร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
ในช่วงเช้าและจัดงาน "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"สำหรับเด็กในความอุปการะ
ในช่วงเย็น โดยการจัดเลี้ยงแบบซุ้มร้านอาหาร เป็นจำนวน 8 ร้าน เพื่อให้เด็กเลือกรับประทานตามความชอบ
รวมไปถึงการแสดงความสามารถของเด็ก มุ่งเน้นทักษะทางสังคมให้กับตัวเด็กได้อย่างดี
และการจัดซุ้มจับฉลากของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กทุกคนที่ร่วมงาน
ตลอดจนการได้การสนับสนุนวงดนตรีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่เข้ามาแสดงความบันเทิงเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกันมาให้กับเด็กในความอุปการะอีกด้วย