กิจกรรม 5 ธันวาคม 2558

ด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ครบรอบ ๘๘ พรรษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้กำหนดนำเด็กในความอุปการะ
ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมเปิดพื้นที่ทางสังคมให้เด็ก ทำกิจกรรมในวันสำคัญ และจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เด็กในความอุปการะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี