ขอแสดงความยินกับเด็กในความอุปการะที่ศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดอ่างทอง
ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
"นครลำดวนเกมส์" ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2558
ผลงานของเด็กโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
ประเภทฟุตบอลหญิง รุ่น 16 ปี เหรียญทองแดง ด.ญ.ชิงดวง กลิ่นจุ้ย
ผลงานของเด็กโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ประเภทฟุตซอลหญิง รุ่น 18 ปี เหรียญเงิน
 
1. น.ส.รัตนา สุวรรณโท
2. ด.ญ.เม ศรีทน
3. ด.ญ. ศิวพร เดชแสง
4. ด.ญ.ประภาพร กำพลเดช
5. ด.ญ.เนตรนภา โพธิ์ทอง
กรีฑาประเภทลาน "กระโดดค้ำ" เหรียญทอง
1.ด.ญ.อำไพ สระสม