1.กิจกรรมพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนประชาสงเคราะห์บ้านราชวิถี ดูเพิ่มเติม
2.โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ดูเพิ่มเติม
3.โครงการ เสริมสร้างต้นทุนชีวิตในสถานสงเคราะห์ ดูเพิ่มเติม
4.โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดูเพิ่มเติม
5.สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้จัดอบรมหลักสูตรการป้องกันระงับอัคคีภัย ดูเพิ่มเติม
6.สรุปกิจกรรมต้นทุนชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ ดูเพิ่มเติม
7.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ดูเพิ่มเติม
8.กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดูเพิ่มเติม
9.ภาพกิจกรรมวันแม่ ดูเพิ่มเติม
10.การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ดูเพิ่มเติม
11.พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร 5 ธันวา มหาราชา ดูเพิ่มเติม
12. ลอยกระทง ปี 2556 ดูเพิ่มเติม
13.ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ดูเพิ่มเติม
14.วันปีใหม่2557 ดูเพิ่มเติม
15. วันเด็ก2557 ดูเพิ่มเติม
16.ผู้ปกครองดุสิตา เชาวน์เลิศ มารับตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
17.ทำบุญสถานสงเคราะห์และงานสงกรานต์ ดูเพิ่มเติม
18.เวียนเทียนวิสาขบูชา 13 พ.ค.57 ดูเพิ่มเติม
19.กีฬาสามัคคี ครั้งที่ 11 " บูรพาเกมส์ " ดูเพิ่มเติม
20.พิธีไหว้ครู 26 มิถุนายน 2557 ดูเพิ่มเติม
21.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ดูเพิ่มเติม
22.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน

ดูเพิ่มเติม

23.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ปี2557 ดูเพิ่มเติม
24.โครงการ "สร้างความตระหนักรู้สู่สังคมอาเซียนแก่เด็ก" ประจำปี2557 ดูเพิ่มเติม
25.กิจกรรมลอยกระทง ปี2557 ดูเพิ่มเติม
26.กิจกรรมนอกบ้าน ดูเพิ่มเติม
27.กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ดูเพิ่มเติม
28.กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2558 ดูเพิ่มเติม
29.มูลนิธิไฟเชอร์แห่งประเทศ ได้จัดกิจกรรมให้เด็กทุนมูลนิธิฯ พาเด็กบ้านราชวิถีไปเที่ยวฮาร์บินไอซ์แลน์และสยามโอเซี่ยนเวิลด์
ดูเพิ่มเติม
30.โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้าง บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพแม่บ้านและเด็ก ดูเพิ่มเติม
31.กิจกรรมวันลอยกระทง 25 พย 58 ดูเพิ่มเติม
32.กิจกรรม 5 ธันวาคม 2558 ดูเพิ่มเติม
33.กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ดูเพิ่มเติม
  กิจกรรม ปี 2559 คลิ๊ก...หน้าถัดไป