ด้วยทางฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้ต้อนรับคณะจากกองวิเทศสัมพันธ์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะอาจารย์จาก Kansai University of International Studies
เข้าเยี่ยมชมและดูการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการในประเทศไทย
ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการนำนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมในประเทศไทย