พิธีไหว้ครูของเด็กโรงเรียนประชาสงเคราะห์บ้านราชวิถี
และกศน.บ้านราชวิถี
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557