ท่านพลเอกไตรรรงค์ - ดร.มานวิกา อินทรทัต
ได้มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันฯ มอบทุนการศึกษา
บริจาคสิ่งของ จัดการแสดงบนเวทีให้กับเด็กๆบ้านราชวิถี
เป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 18 เนื่องในเป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อไอซ์
วันที่ 1 กันยายน 2556 มาเลี้ยงวันที่ 31 สิงหาคม 2556