คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านราชวิถีร่วมแสดงความยินดี
กับท่านผู้ปกครองฯ (สุวรรณา ปิ่นแก้ว)
ที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ