1.บริษัทนีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้เด็กในความอุปการะ ดูเพิ่มเติม
2.บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน ) นำทีมคู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมจัดเลี้ยงอาหาร ดูเพิ่มเติม
3.นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการกิจของ 3 เหล่าทัพ  ร่วมทำกิจกรรมการกุศล ฯ ดูเพิ่มเติม
4.ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี) เลี้ยงอาหารกลางวันเและมอบทุนการศึกษาฯ ดูเพิ่มเติม
5.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จประทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านราชวิถี ดูเพิ่มเติม
6.คณะครูพร้อมด้วยเด็กๆ บ้านราชวิถี นำผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ ไปมอบให้กับคุณศักดิ์ชัย ฯ ดูเพิ่มเติม
7.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านราชวิถี ดูเพิ่มเติม
8.บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเวชสำอางระดับโลกยูเวอลีน (Eucerin) ฯ ดูเพิ่มเติม
9.นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ เป็นประธานเปิดโครงการเถ้าแก่น้อยฯ ดูเพิ่มเติม
10.คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านราชวิถีร่วมแสดงความยินดี กับท่านผู้ปกครองฯ ดูเพิ่มเติม
11.ท่านพลเอกไตรรรงค์ - ดร.มานวิกา อินทรทัต ได้มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันฯ ดูเพิ่มเติม
12.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
13.คณะจากกองวิเทศสัมพันธ์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะอาจารย์จาก Kansai University of International Studies เข้าเยี่ยมชม ดูเพิ่มเติม
14.ขอแสดงความยินกับเด็กในความอุปการะฯ ดูเพิ่มเติม
15.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานเลี้ยงอาหาร ดูเพิ่มเติม
16.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม

 

17.สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาจากประเทศติมอร์เลทเตฯ

ดูเพิ่มเติม