1. บริษัทนีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้เด็กในความอุปการะ ดูเพิ่มเติม
2. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน ) นำทีมคู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมจัดเลี้ยงอาหาร ดูเพิ่มเติม
3. นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการกิจของ 3 เหล่าทัพ  ร่วมทำกิจกรรมการกุศล ฯ ดูเพิ่มเติม
4. ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี) เลี้ยงอาหารกลางวันเและมอบทุนการศึกษาฯ ดูเพิ่มเติม
5. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จประทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านราชวิถี ดูเพิ่มเติม
6. คณะครูพร้อมด้วยเด็กๆ บ้านราชวิถี นำผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปนิกส์ ไปมอบให้กับคุณศักดิ์ชัย ฯ ดูเพิ่มเติม
7. .สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านราชวิถี ดูเพิ่มเติม
8. บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเวชสำอางระดับโลกยูเวอลีน (Eucerin) ฯ ดูเพิ่มเติม
9. นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ เป็นประธานเปิดโครงการเถ้าแก่น้อยฯ ดูเพิ่มเติม
10. คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านราชวิถีร่วมแสดงความยินดี กับท่านผู้ปกครองฯ ดูเพิ่มเติม
11. ท่านพลเอกไตรรรงค์ - ดร.มานวิกา อินทรทัต ได้มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันฯ ดูเพิ่มเติม
12. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
13. คณะจากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะอาจารย์จาก Kansai University of International Studies เข้าเยี่ยมชม ดูเพิ่มเติม
14. ขอแสดงความยินกับเด็กในความอุปการะฯ ดูเพิ่มเติม
15. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานเลี้ยงอาหาร ดูเพิ่มเติม
16. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
17. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาจากประเทศติมอร์เลทเตฯ ดูเพิ่มเติม
18. รายงานผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
19. รับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 22-26 ต.ค. 2561 ดูเพิ่มเติม
20. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ดูเพิ่มเติม
21. คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรฯ ดูเพิ่มเติม