คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
นำโดยนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ
ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562